Vi samlar för att sända

Published by Mateusz Nowicki on

Ekonomi – Vice ordförande Myrtle Nestander har ordet

Församlingen, en gemenskap att samla för att sända

”Borta bra men hemma bäst.” Två helger i maj har jag varit på resa som representant för församlingen. En helg fick jag möjlighet att besöka Marlen Israelsson i hennes arbete i Hamburg och den andra helgen var jag på Pingst FFS rådslag i Stockholm för att ta del av vårt gemensamma arbete i Pingströrelsen.

Men att få möta församlingen en söndagskväll i maj är att komma hem. Församlingsmötet tredje söndagen i maj gav möjlighet till att få möta Gud i nattvard men även lyssna och ställa frågor om vår gemensamma önskan om en ny mötesplats samt hur arbetet formas vidare. En röst i vårt lilla samtal kom från en av våra äldre i församlingen. Hon beskrev att vi har växt ur vår ”kostym” och har behov av en större mötesplats även om det i första hand inte är för hennes egen del men hon tänkte på kommande generationer.

Tänk att få vara i ett sammanhang där alla generationer får känna sig hemma. Oavsett var man är i livet, vilka omständigheter vi än står i så får vi alla komma till församlingen. För Gud har alla ett unikt värde. I den glädjen och längtan att fler ska möta Jesus ges också möjligheten att dela med oss av våra resurser till våra gemensamma åtaganden.

  • Vi har till april månad samlat in efter våra uppsatta mål på 350 tkr per månad i Umeå och 50 tkr i Holmsund.
  • Kostnaderna ligger på en nivå som är planerad bortsett från reparationer och underhåll som ökat något.
  • Vi behöver även komma ihåg att fortsätta samla in till framtidens mötesplats.
  • Tänk även på att inför sommaren finns fortsatt samma behov av insamlade medel till församlingens arbete här i Umeå/Holmsund och i vår mission.

Gud välsignar det du ger med en önskan att du ger i glädje.

Myrtle Nestander,
Vice ordförande i församlingens styrelse

Kategorier: Medlem