Kyrkoavgift

Published by Mateusz Nowicki on

Vårt mål är att innan den 31 oktober få ytterligare 2000 pingstvänner att ge kyrkoavgiften till Pingst. Den sista augusti hade 1444 skrivit på. Gör det du också!

  • Kyrkoavgiften är ett passivt givande och  kräver inga återkommande gärningar. Allt som behövs är ett medgivande från dig, sedan sköter Skatteverket resten.
  • Kyrkoavgiften kan inte ersätta de vanliga insamlingarna och den konkurrerar inte med kollekten eller tiondet.
  • Det är församlingen som bestämmer vad pengarna ska användas till.
  • Pingst FFS använder pengarna från kyrkoavgiften till att bland annat plantera  nya församlingar, ta fram ny musik i pingst och pastorsutbildning.

Vad är kyrkoavgiften?
År 2000 ersattes kyrkoskatten med en kyrkoavgift som kan ges till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

Hur många pingstvänner ger sin kyrko­avgift till sin församling?
Knappt 1 av 10.

Hur stor är kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

Hur betalas kyrkoavgiften?
Det sker automatiskt när skatter och avgifter dras från din inkomst.

Måste jag gå ur Svenska kyrkan för att ge kyrkoavgift till Pingst?
Nej, men du måste betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Vill du undvika att betala dubbla avgifter måste du gå ur Svenska kyrkan. Det ska göras skriftligt senast 31 oktober, till din församling i Svenska kyrkan.

Läs mer och lämna ditt medgivande här!

Kategorier: Medlem