Relationsdag – Väx i er relation

Published by Mateusz Nowicki on

Föreläsare Anders Ahlenius föreläser på temat kärlekens 5 språk. Hur våra olika kärleksspråk kan göra att vi misstolkar och missförstår varandra och hur vi kan bli medvetna om och lära oss att tala varandras kärleksspråk. En dag tillsammans med din partner för en rikare relation.
  
9 november kl. 9:30-15:00
Fri entré
Anmäla dig här senast 4 November