Tänk om Gud inte fanns?

Published by Rebecka Enström on

Som mamma till barn i skolåldern har jag de senaste åren dagligen under adventstid tittat på julkalender. Årets kalender handlar om tomtarnas värld där tomtarna är oroliga eftersom barnen i den vanliga världen tror allt mindre på tomten. Ju mindre barnen tror desto mindre lyser ljuset i den stora ljuslyktan och om ljuset i lyktan slocknar så tar livet slut för tomtarna. I den vanliga världen pågår protester mot julen och tomten och den som vågar säga att den tror att tomten ändå finns blir förlöjligad. I tomtevärlden inser tomtarna att det gäller livet och att de måste satsa för att få människor att tro igen.

Jag kan inte låta blir att dra paralleller. Barnen i den vanliga världen tror allt mindre på Gud, vet kanske inte ens vem han är. Än mindre har de hört talas om Jesus. Många vuxna har tröttnat på julen och runt om i världen förlöjligas – ja till och med förföljs – den som kallar sig kristen och tror på Gud och Jesus.

Guds existens är inte beroende av människors tro, Gud kommer inte dö om tron slocknar. Men frågan är om det inte finns ett ljus i människan som är slocknat hos den som säger att Gud inte finns? Att där är mörkare? Och att det faktiskt gäller livet.

Jag är en av dem som kallar sig kristen och som tror på Jesus. Jag tror att Guds ljus finns i mig och jag känner att det lyser och ger mig frid också när livet river och sliter och allt runtomkring är kaos. Jag vågar knappt tänka på hur det skulle vara om Gud inte fanns…
Vågar du tänka på hur det skulle vara om Gud faktiskt finns? Tänk om du har ett slocknat ljus i dig som bara väntar på att få tändas? Ett ljus som också ger liv. 

Jesus säger själv till oss människor: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Johannesevangeliet 8:12

När du tänder ljus i advent och jul kanske du också vågar låta Jesus tända ditt inre ljus? Det räcker att be en bön! Tänk om Gud finns?

Rebecka Enström
Administratör Pingst Umeå

Kategorier: Blogg