Nästa steg / Next step

Published by Mateusz Nowicki on

Pingst i Umeå erbjuder en kurs i att leva och leda hållbart. I tre moduler ges inblick i Pingst Umeå´s vision och värderingar, kristet ledarskap och personlig utveckling. Syftet är att bekräfta och rusta, att ”hitta sin gåva”, att ge konkreta verktyg för liv och tjänst, men också svara på frågan hur du får livspusslet att gå ihop och hur du håller som människa.

  • Är du ledare eller volontär i Pingst Umeå?
  • Är du på väg mot medlemskap Pingst Umeå eller vill du bara veta mer om kyrkan?
  • Vill du växa, hitta din gåva och få en mentor som följer dig på vägen?

Då är detta kursen för dig. Under kursen kommer du möta församlingens ledare och pastorer. Du får lära känna andra med samma tro och längtan. 

Datum 26/2, 25/3, 22/4
Tid: 18.30-21.00
Plats: Pingst Umeå

Anmäl dig i formuläret nedan!

Pingst Umeå offers a course in living and leading sustainable. The course is divided in to tree modules and offers knowledge of Pingst Umeås values and visions, christian leadership and personal development. With the purpose of giving acknowledgement, equipping you and helping you find your gifts and your place of serving. We want to give you the right tools for your life and leadership, and also answer the question how do you make ”the puzzel of life” work, and still live a sustainable life. 

  • Are you a leader or a volunteer in Pingst Umeå?
  • Are you leaning towards membership in Pingst Umeå and want to know more about us?
  • Do you want to grow, find your gift and get a mentor that walks beside you?

This is the course for you! During the course you will meet the pastors and leaders of the congregation. You’ll get to know others with the same faith and longing. 

Date 26/2, 25/3, 22/4
Time: 18.30-21.00
Place: Pingst Umeå

Anmäl dig här/Sign up here!

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda. Uppgifter om dig som är deltagare skickas vidare till Bilda som underlag, enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. Läs mer om hur Bilda samlar in uppgifter och hur länge de sparas på bilda.nu/dataskydd.

In English:
Cultural and study activities are organized in collaboration with the Study Association Bilda. Information about you as a participant is passed on to Bilda as a basis, in accordance with the rules that are required for state grant eligible folk education activities. Read more about how Bilda collects data and how long they are stored at www.bilda.nu/dataskydd