Riktlinjer om Coronaviruset från Pingst

Published by Mateusz Nowicki on

Det är stort fokus på Coronaviruset just nu. Som kyrka samverkar vi med Pingst nationellt och följer gemensamma riktlinjer i dessa frågor. Särskilt hänsyn tas till infektionskänsliga grupper.

Du kan läsa mer på Pingsts hemsida, klicka här för att komma dit.

Det är viktigt att ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från statliga myndigheter. Hos folkhälsomyndigheten kan du hitta generell information, frågor och svar, risknivå samt följa spridningen.

Eftersom vi är en kyrka som samlar många människor vill vi uppmana alla som har besökt områden med omfattande smitta att hålla sig hemma från kyrkan under två veckor efter hemkomst och vara uppmärksam på om man uppvisar några symptom såsom hosta, andningssvårigheter eller feber. Denna åtgärd vidtar vi för att visa hänsyn till alla i kyrkan.

–       När vi hälsar gör vi det tills vidare utan att skaka hand. Vi kan hälsa genom ord och nickning, hand på hjärtat eller liknande.
–       Nattvardsfirande sker med individuella kärl, särkalkar.

Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. Du kan också ringa Folkhälsomyndigheten 113 13 om du har frågor om Coronaviruset. Sjukanmäl dig och stanna hemma från jobbet om du är sjuk. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom. 

Vad kan jag göra för att undvika smitta? 

• Undvika att röra vid ansikte eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. 
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.

Kategorier: Medlem