Coronainfo

Published by Mateusz Nowicki on

Här hittar du löpande den senaste Coronainfon från Pingst Umeå. Du hittar den också på sociala medier under hashtag “#pingstumeacoronainfo

2020-09-06

Vi öppnar upp kyrkan igen för 50 besökare. I samband med det uppmanar vi alla att fortsätta: 

– Hålla distansen

– Tvätta händerna

– Stanna hemma vid symptom eller sjukdom

– Ta eget ansvar för sin hälsa och respektera andras.

Fredag 2020-03-27 2/2
Gudstjänsterna flyttar till Webben
Vi i Pingst Umeå delar den oro som många känner inför coronaviruset som nu sprids över världen. Vi går till Gud tillsammans med hela den samlade kyrkan och alla som tror på bön och ber:
Herre Förbarma dig!

Samtidigt vill vi ta vårt ansvar för att förebygga smittspridning. Vi respekter regeringens beslut om förbud mot sammankomster på över 50 personer och flyttar nu våra gudstjänster till webben istället. Det går bra att följa oss redan på söndag kl. 11 på kyrkans Youtube-kanal, Pingstplay.  Samla familjen eller hemgruppen och var med i gemenskap, bön och tro.
Fortsätt att ta hand om varandra i bön, samtal och omtanke. Tänk på de som är drabbade, isolerade eller riskerar att förlora arbetet. 

“Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.“ Ps 23:4 

Ulf Sundkvist Pastor och föreståndare

Fredag 2020-03-27 1/2
Corona kryper närmare. Det finns i Umeå och har också nått församlingen. Ändå finns ingen större anledning till oro än tidigare. Läget är under kontroll, korrekta åtgärder är vidtagna och karantän praktiseras. Låt oss be för och med varandra och komma ihåg att hålla relationer vid liv även om det sker på distans. Vi uppmanar också till fortsatt försiktighet genom handhygien samt att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Läs gärna Pingst Umeås riktlinjer ovan.

Kyrkan online
Vi planerar fortsatt för gudstjänster i kyrkan och en del andra offentliga samlingar. Se kalendern. Söndagsgudstjänsterna kan ni följa via vår youtubekanal Pingstplay. Prenumerera gärna på Pingstplay och håll utkik efter eventuella extra streams.

Vill du hjälpa till i tider av corona?
Kyrkan behöver fler volontärer för att streama gudstjänster och i det sociala arbetet, kontakta expedition på hej@umea.pingst.se, 090-141010.
Volontär för en förvandlad värld? PMU Second hand söker volontärer för att täcka upp för alla volontärer som är 70 +. Kontakta Samuel Nilsson, samuel@umea.pmu.se, 070-282 00 33.

Ge en gåva – Tänk på församlingen
Många företag och enskilda prövas ekonomiskt just nu, även församlingen. Ändå fortsätter församlingens uppdrag att sprida evangeliet och att finnas till för människor. Därför ber vi dig som kan och vill att ge det du brukar och om möjligt mer. Läs mer om hur du kan ge en gåva och vilken skillnad det gör här.

Expeditionstider
Så långt det är möjligt försöker vi hålla öppet på expeditionen som vanligt. Men med kort varsel kan det bli förändringar på grund av försiktighet vid exempelvis förkylningar. Vi ber om överseende med detta.

Administrationsmöte den 29 mars kl 18.00.
Corona till trots planerar vi för administrationsmöte. Detta för att ha en fungerande administration och ledning. För handlingar klicka här.

“Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.”
Heb 4:15 

Torsdag 2020-03-26
Vill du hjälpa till i tider av Corona? Läs mer om hur du kan engagera dig här.

Fredag 2020-03-20
Till alla våra kära äldre vänner i kyrkan. På grund av det rådande läget med Coronaviruset har vi pausat vår verksamhet bland äldre såsom Mötesplats Station, andakterna på institutioner, uppvaktningar, hembesök.
Om du behöver hjälp med inhandling av matvaror eller annat nödvändigt kontakta Lennart Holmner 070-6682325, lennart.holmner@umea.pingst.se.
Vi erbjuder alltid samtal, kontakta expeditionen 090-141010 för bokning. Ett allmänt råd i dessa tider är att ring, ta kontakt med varandra. Vi behöver gemenskap, vi behöver varandra! Den hembesöksgrupp som finns i kyrkan kommer att ringa istället för att göra personliga hembesök. 

Med önskan om Guds välsignelse och hans närvaro i din situation. /
Lennart Holmner, Vice föreståndare och pastor med ansvar för mission, diakoni och senior 

Torsdag 2020-03-19
Efter samråd med Pingst nationellt och myndigheterna har Pingst Umeå beslutat att fortsätta med offentliga samlingar så länge Coronaviruset inte får samhällsspridning i vår del av landet. Vi anpassar våra sammankomster så att de blir kortare än vanligt samt fortsätter iaktta försiktighet i mötet med varandra genom att följa rekommendationer om handtvätt. Se Pingst Umeås riktlinjer ovan genom att klicka på bilden.
Vi vill rekommendera dig som är äldre eller tillhör någon av riskgrupperna att hålla dig hemma. Har du varit utomlands rekommenderar vi att du håller dig hemma i 14 dagar efter hemkomst. Gudstjänsten på söndag 22 mars kommer att streamas och kan följas hemifrån via facebook.
Vi märker att de sociala behoven runt oss ökar, fler människor är utsatta och behöver hjälp just nu. Var gärna med och stötta den som behöver. Ta kontakt med varandra, be för situationen och fortsätt ge av dina pengar. Vi behöver hålla ihop och hjälpa varandra när oro smyger sig på.
Behöver du hjälp att handla, kontakta Lennart Holmner, 070 – 668 23 25.

“Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.” Psaltaren 139:5 

Thursday 2020-03-19
After talking to Pingst national and the government Pingst Umeå has decided to continue with the official church gatherings as fas as the Coronavirus don’t have community dissemination our part of the country. We will adjust our gatherings so they will be shorter than usual, and continue to take precautions when er gather by following the officials directions for handwash.
We want to recommend you who are older and part of a risk group to stay at home. Have you been in a foreign country wa also recommend you to stay at home for 14 days after returning. The service Sunday 22 march will be streaming and can be followed from home through facebook. 
We notice already that the social needs around us are growing, more people are in need and need extra help. Please help us support the people in need. Contact each other, pray for this situation, and continue to share your money. We all need to stick together and help each other when fear and worry sneaks up on us. Remember God sits on His throne as king forever and ever. 
If you need help with anything, for example grocery shopping, don’t hesitate to contact pastor Lennart Holmner, 070 – 668 23 25.

You’ve gone into my future to prepare the way,
and in kindness you follow behind me
to spare me from the harm of my past.
With your hand of love upon my life,
you impart a blessing to me. Psalms 139:5

Tisdag 2020-03-17
Vi lever i oroliga tider, men vill ändå bevara lugnet. Där kan tron på Gud och kärleken till varandra vara livsavgörande. Som kyrka följer vi utvecklingen noga. Vi tar självklart vårt ansvar manar till särskild hänsyn mot utsatta grupper. Därför ställer vi in alla våra seniorsamlingar.
Men, så länge som myndigheterna inte avråder, fortsätter vi att planera för offentliga Gudstjänster och samlingar i hemmen, genom våra hemgrupper. Vi ser att ett stort behov av mötesplatser för bön och samtal. 
Om du önskar kontakt med oss eller behöver hjälp; dra dig inte för att höra av dig!

Bön: ”Herre hjälp oss igenom också denna kris. Ge oss frid och vishet. Möt och hjälp de som drabbats och ge oss alla mod att stödja varandra” Amen

Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare Pingst Umeå

Fredag 2020-03-13
Pingst följer ständigt uppdateringen av de nationella riktlinjerna kring Coronaviruset. I dagsläget är det ännu möjligt för oss att fira gudstjänst tillsammans eftersom vi inte samlar över 500 människor. Gudstjänsten på söndag 15 mars genomförs och övriga planerade samlingar kommer också att genomföras. Undantaget är andakterna på servicehusen som är inställda tills vidare.

Om läget förändras kommer en kortare gudstjänst att streamas från söndag 22 mars och i så fall möts vi i hemgrupper istället för i kyrkan. 

Om du inte har en hemgrupp, ta kontakt med Hanna-Maria Holmefur hanna-maria.holmefur@umea.pingst.se och ange namn, mobilnummer, ålder, bostadsområde och om du har möjlighet att ta dig till annan stadsdel eller inte.

Av hänsyn till våra medmänniskor ska vi:

  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten
  • Hälsa på varandra med handen på bröstet, inte genom att ta i hand.
  • Stanna hemma om du är sjuk, har varit i riskområden eller varit i kontakt med någon som är smittad.

Kyrkfika serveras efter gudstjänsten men fikahanteringen har setts över. Endast inplastade kakor serveras, istället för mackor serveras varmkorv och inget fika får röras av någon som inte bär handskar eller använder tång.

Pingst Umeås riktlinjer hittar du här.

”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” – Joh 14:27