Välkommen Hörnefors

Published by Mateusz Nowicki on

Då är det vår glädje att välkomna alla medlemmar i Sionförsamlingen Hörnefors att bli en del av Pingst Umeå. Det är 18 vänner som troget varit kvar och tjänat samhället och varandra i bön, offer och kärlek. Sionförsamlingen i Hörnefors bildades 1926 och har sedan 1965, då kyrkan i Hörnefors byggdes, haft sin fästpunkt där. Sedan några år har man sökt Guds leding i samtal och bön och kommit fram till att man önskar gemenskap med Pingst Umeå.

Och nu är det alltså klart. Vi välkomnar därför vännerna med glädje och ber nu om Guds ledning så att vi gemensamt kan forma en vision också för Hörnefors. En troende gemenskap för alla nationalliteter och generationer, för ett förvandlat liv en förvandlad värd!

Ulf Sundkvist                                                                   Lennart Holmner
Föreståndare                                                                   Vice föreståndare

Kategorier: Medlem