Kafe Station och Corona

Published by Mateusz Nowicki on

Sedan mitten på mars har Kafé Station pressats hårt på grund på grund av Corona pandemin. Trots snabba och kreativa insatser av personalen har försäljningen minskat med cirka 70-80 % och de flesta konferens- och gruppbokningar har bokats av. Det har tvingat fram drastiska åtgärder. All personal har permitterats och varslats om uppsägning. Dock är de fasta kostnaderna ändå så stora att verksamheten långt ifrån klarar sina egna kostnader. 

Därför bad Stationens AB: s styrelse om mer pengar från församlingen för att täcka ett miljonunderskott. Redan 1 augusti beräknas underskottet för 2020 passera miljonen, förmodligen mer. Risken att kostnaderna skenar har bedömts som så stor att ett tillräckligt stort löfte inte kunnat ges. Detta också beroende på att fastighetskostanderana och renoveringen av Ägir fördyrats.

Därför har Stationens AB: s styrelse beslutat att verkställa varslen vilket medför att personal får avsluta sina tjänster och att Kafé Station tvingas stänga från och med mitten av Juni. Kaféet fortsätter dock med nya öppettider och försäljning av sina uppskattade matlådor så länge som möjligt. Nu kan endast ett under, exempelvis att myndigheterna går ut och garantera småföretagare full kostnadsersättning, kan nu rädda verksamheten. 

Självklart är detta väldigt tråkigt. Inte minst för alla anställda, men också för oss som församling. Kafé Station har varit en mötesplats, ett vardagsrum som betytt väldigt mycket för många. Samtidigt är de viktigt att komma ihåg vi äger huset, vi har möjligheter att tänka om och tänka nytt.

Eventuella frågor besvaras gärna av:

Clarence Jacobson ordförande i Stationen AB: s styrelse, Myrtle Nestander ordförande i Pingst Umeå eller av Ulf Sundkvist, föreståndare och pastor Pingst Umeå.

Kategorier: Medlem