Hälsning från Sjukhuskyrkan

Published by Mateusz Nowicki on

Varje dag hör vi nyheter om hur Covid-19 viruset påverkar oss människor. Det ser olika ut över landet men oron är densamma. Oron för sina nära och kära, för att själv bli sjuk, för arbete och ekonomi. Jag möter också denna oro här på sjukhuset. Även hos närstående som kontaktar oss via telefon. Oron märks också bland personalen, att inte räcka till eller orka när den psykiska stressen ökar. Att ständigt vara i beredskap om smittspridningen skulle öka vilket också skulle leda till fler svårt sjuka patienter. Just nu är läget förhållandevis lugnt här i Umeå men oron finns att det kan ändras snabbt.

Mitt i besöksförbud och stängda dörrar är det gott att läsa om Tomas möte med den uppståndne i Johannes evangelium. Jesus kommer in i rädslans rum trots reglade dörrar. Ställer sig mitt ibland dem och säger: Frid åt er alla! Två gånger upprepar han fridshälsningen och andas sen på dem och säger: Ta emot helig Ande. Tomas får också sticka sitt finger och sin hand i Jesu sår. Jesus använder flera sinnen i uppmaningen att tro och inte tvivla. Både synen och känslan blev avgörande för Tomas i mötet med Jesus. Den berättelsen är en tröst i arbetet på sjukhuset. Besöksförbudet hindrar inte ett möte med Jesus.

Skickar med en bön av Fredrik och Carina Modeus. Carina jobbar i vården och Fredrik är biskop i Växjö stift.

Vårdarens bön

Gud, tack för ansvaret att vårda, men nu är jag orolig, för att inte räcka till, för att de jag vårdar inte ska bli friska, för risken att tvingas göra svåra val, för att människor ska tvingas dö ensamma.

Gud, tack för min friska kropp, Men nu är jag rädd, för att själv bli smittad, för att vårdkedjan ska brista, för att läkemedel mot andnöd och ångest ska saknas, för att skyddsutrustningen inte räcker.

Gud, tack för kraft och arbetsglädje, men nu är jag trött, av långa arbetsdagar och extra pass, av steg och lyft och starka känslor, av beredskapsläge och ständig väntan, av alla beslut som måste fattas.

Gud, hjälp mig på jobbet. Ge mig kraft att lyssna och se, så att den som är sjuk känner min omsorg. Utrusta mig med ett inre lugn, så att de jag vårdar blir trygga.

Gud, hjälp mig i livet. Ge mig en ny energi och ny empati, så att jag orkar allt det svåra. Låt mig få tro att det finns en väg igenom, och kunna lämna allt i dina händer. Amen

Jag fortsätter att uppmana till bön för alla hjältar och kämpar som finns på vårt sjukhus. Unga, gamla, patienter och personal. För alla oroliga närstående som inte har möjlighet att besöka sina sjuka anhöriga. Fortsätt också att be för vårt arbete i Sjukhuskyrkan.

Tack för förtroende och böner. Gud välsigne er! Hälsningar
Louise Sundkvist
Pastor i Sjukhuskyrkan

Kategorier: Blogg