Barnen i Addis Abeba

Published by Mateusz Nowicki on

För ca 19 år sedan, efter en tids vistelse i Sverige, besökte Dawit Bekele och hans fru Martha sin hemstad Addis Adeba i Etiopien. De fick på plats smärtsamt uppleva hur den fruktade sjukdomen AIDS hade slagit sönder hela samhällsstrukturen. Nu handlade det inte som för dig och mig om ”bara” en TV dokumentär, och en tillgänglig avstängningsknapp när upplevelsen blir för tung att ta in. Utan skyddsnät fick Martha och Dawit närkontakt med dem på Addis gator, de föräldralösa, desperata barnen… Och barnens förtvivlan, utsatthet och hunger berörde dem djupt. Tillbaka i Sverige berättade Martha, ”Jag grät varje dag i mitt hemland…” Deras besök i Etiopien blev startskottet till fadderbarnsprojektet Grace Children.

Just nu tar Grace Children hand om 125 barn som har tvingats uppleva hur den ena föräldern eller oftast båda två, har drabbats av sjukdom och död. Idag har ett stort antal fadderbarn kunnat lämna projektet för att stå på egna ben. Alla barnen gavs en annorlunda framtid, de flesta lämnade projektet med en yrkesutbildning och ett antal t.o.m. med en universitetsutbildning i bagaget. Fadderbarnsprojektet, som bärs upp av privatpersoner, ser till det utsatta barnets hela situation. En nationell kristen församling i Addis och Pingst Umeå garanterar att hjälpen når de mest utsatta.

Många barn står idag i kö till fadderbarnsprojektet. Med ökade resurser kan vi hjälpa ännu fler barn. Om du verkligen vill veta att din hjälp når ända fram, gör din insats för utsatta barn genom Grace Children!
Coronapandemin har kopplat ett järngrepp om Addis. Det är undantagstillstånd, samlingar tillåts inte, alla skolor är stängda och möjligheten till tillfälliga dagsverken för fattiga människor uteblir. Situationen för de fattigaste och svagaste grupperna är mer än förtvivlad. Och mitt i bristen på inkomster blir nödvändiga livsmedel allt dyrare. 

Tack vare en buffert i fadderbarnsprojektets ekonomi kunde vi i april göra en extra utbetalning för varje fadderbarn. Och våra medhjälpare i Addis fick möjlighet att köpa in ett stort lager mjöl, ris, olja, tvål… m.m. att dela ut till alla barnens fosterfamiljer. 
Behoven är fortsatt enorma och vi skulle så gärna vilja göra fler matutdelningar och hjälpa fler. Idén att även köpa in barnböcker till ett litet bibliotek har väckts. Alla fadderbarn har fått stöd till utbildning och en rolig bok kan för en stund få ett barn att glömma det jobbiga, särskilt när de inte kan gå till sin skola. 

Vill du vara med och bidra till en extra Coronasatsning för Grace Children i Addis ska bli möjlig? Du kan överföra din gåva på följande sätt:
Swish: 123 640 61 10  
Bankgiro: 160 – 3737   
Märk din överföring med ”Corona”

Och skulle du till vår stora glädje vilja bli fadder i ett genomarbetat fadderbarnsprojekt, så vill vi mer än gärna ge dig mer utförlig information om Grace Children. Hör av dig till hej@umea.pingst.se så berättar vi mer.

/ Miriam Edmark
Medlem i Pingst Umeå

Kategorier: Blogg