Hej från Hörnefors

Published by Mateusz Nowicki on

En hälsning från oss i Hörnefors. Mycket har hänt under den senaste tiden. Jag tänker då främst på corona-pandemin, och dess påverkan på vårt land, på hela världen men också var och en av oss i vår vardag. Alla blir vi berörda på något sätt och långt mer än vi kunnat föreställa oss för bara några månader sedan.
För oss i Pingst Hörnefors har vi de senaste två till tre åren, känt att vi behövt stöd utifrån och därför bett om Guds ledning, samt arbetat med den målsättningen. Under den resan har vi varit i kontakt med Pingst Umeå och förhört oss om samarbete och hjälp.
Det har tagits väl emot, och vi känner tacksamhet och glädje över att få bli en del av Pingst Umeå. Vi har också sedan många år ett nära och fint ekumeniskt samarbete med svenska kyrkan samt EFS i Sörmjöle. Ett samarbete som vi önskar ska bestå även i framtiden. När corona-pandemin väl är över ser vi fram emot fysiska möten och gudstjänstfirande tillsammans. Framtiden är i Herrens händer och hans nåd är oändlig.

På begäran också några personliga rader. Jag heter Arne Eriksson och är gift med Siv sedan femtiofem år. Vi har tre barn, tio barnbarn och tre barnbarnsbarn. Jag har arbetat inom instrument-området sedan slutet av 1950-talet. Som ingenjör inom industrin och de senare tjugofem åren, lärare på gymnasiet med inriktning automation.Teknik har varit ett intresseområde genom livet. Ett annat och minst lika viktigt, har alltsedan ungdomsåren varit den kyrkan.Den har engagerat och burit genom livet , en källa till tacksamhet, glädje men också ansvar.

Med önskan om Guds välsignelse! /
Arne Eriksson
Medlem i Pingst Umeå och aktiv i Pingst Hörnefors

Kategorier: Medlem