Det kunde varit värre

Published by Mateusz Nowicki on

På söndag 23 augusti 18.00 är det administrationsmöte via Zoom med fokus på hur vi går vidare som kyrka i skuggan av Corona. Vi vill berätta om planerna att öppna upp för Gudstjänster och samlingar i kyrkan inom ramen för de rekommendationer som finns. 

Vi får en ekonomisk rapport som förklarar varför vi behöver ta upp ytterligare ett lån. Corona har verkligen utmanat oss. PMU: s biståndsöverskott har minskat, vi har tvingats lägga ner Kafé Station och till det en fasadrenovering som blev mer kostsam än beräknat. Men insamlingarna till församlingens kärnverksamhet har ändå varit god. Vi håller budget. För det tackar vi alla som bidragit och ger Gud äran.

Hoppas du loggar in och deltar. /
Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare Pingst Umeå

Kategorier: Medlem