Missionsnytt september augusti 2020

Published by Mateusz Nowicki on

Några sammanfattande rader från vårt internationella arbete:
Corona påverkar naturligtvis arbetet, men även här gäller devisen ”vi ställer inte in, vi ställer om!”
Idag åker vår familj tillbaka till Nordafrika – en skön semester med vila, besöka understödjande församlingar och onlinearbete hemifrån….be om beskydd och vishet. Deras barn börjar internationell skola om en vecka.
Marlen Israelsson finns sedan några veckor i Hamburg, arbetet med att nå människor på Reeperbahn fortsätter. Be om Guds ledning när det gäller strategi och samarbete med lokala församlingar i Hamburg.
Vi stöder en familj på Arabiska halvön. De samordnar ett stort hjälparbete i ett krigshärjat land, som dessutom plågas av svält och epidemier. Be om beskydd över familjen och arbetet. 
Vi har också ett par som arbetar i samma region med media; glädjande rapporter om människor som kommer till tro, husförsamlingar bildas och växer till. Allt detta arbete görs härifrån Sverige. Be om uthållighet och vishet över paret i deras kontakter med människorna som de når.
Ta också del av den film som skickats från bibelöversättningsarbetet, Nyangaton, Etiopien. Ett arbete som vi satsat drygt 200000 kr på, genom ett arv som församlingen fick. Ett unikt arbete – för första gången får de Nya Testamentet på sitt eget språk! Ett stort ämne till tacksägelse!

Lennart Holmner
Vice föreståndare och pastor

Kategorier: Medlem