Ett hjärta för mission

Published by Mateusz Nowicki on

Vi har ett stort fokus på Arabvärlden, särskilt Nord Afrika och Arabiska halvön.

Vi vill vara en utsträckt hand för att öppna en möjlighet till livs-förvandlande upplevelser och ge människor ett framtidshopp.

Vi vill aktualisera både andliga och sociala aspekter av livet och peka på olika lösningar för människors olika behov och problem. 

Vi samarbetar med dem som har samma hjärta och vision för att se individer, familjer, samhällen och nationer förvandlade.

Vi arbetar med humanitärt arbete, utvecklingsprojekt, evangelisation, träning och församlingsbyggande.

En av våra utsända familjer är stationerade på Arabiska Halvön där de arbetar med fattigdomsbekämpning, utbildning och akuta humanitära insatser.

En familj  är stationerade i Nord Afrika och arbetar med olika utvecklingsinsatser.

Ett team arbetar utifrån Sverige, med media  utifrån ett lokalt kontor med studio. Dagliga radioprogram, internetradio, sociala media, träning och utbildning.

Nyckelord för vår mission är

Guds rikes perspektiv, skapa kontakt, samarbeta, involvera, dela, respekt, förtroende, engagemang och glokal. Vi arbetar både globalt och lokalt!

”Hjärta för Arabiska Halvön” är slogan för vårt mediaarbete med huvudsyfte att ge evangelium på varje individs eget språk (dialekt).

Stärka och utrusta troende på Arabiska halvön och de som bor i Europa. Vi strävar efter att se en ny generation troende involverade i mediearbetet för att tjäna sin egen nation och för att stödja dem i deras andliga tillväxt.

Produktion 1,5 timmars radioprogram varje vecka på lokal dialekt. 1 timme dagligen sändning på Internet (må-fre). Utveckling av facebookgrupper och andra sociala medier. Internetradio 24/7 special på lokal dialekt. Live program inklusive 1,5 timmars program förinspelade program, bibelundervisning DBS, kultur-, hälso- och sociala frågor och lovsånger.

Fokus på gruppinlärning, Discovery Bible Study-program som delar Guds kärlek och lydnad till Guds ord och uppmuntrar till gemenskap med andra troende.

Producera program och bygga nätverk, starta DBS-grupper.

Uppföljning av tusentals kontakter via sociala medier och lokalt kontaktnät.

Kategorier: Medlem