Församlingsmöte 22 november

Published by Mateusz Nowicki on

Välkommen på församlingsmöte 22 november 12.00 (direkt efter Gudstjänsten) via Zoom.

Klicka här för att delta i församlingsmötet

Info om hur ZOOM fungerar

På agendan finns flera viktiga frågor:

  • Ett budgetutkast med insamlingsmål för 2021
  • Fastighetsfrågor
    – Frågan om Stationshuset Ägirs framtid. Flera fastighetsägare har uppvaktat oss och vill köpa fastigheten. Församlingsledningen vill berätta om det och ha ett öppet samtal i frågan
    – Uppdatering om Framtidens mötesplats
  • Medarbetarfrågor. Lennart Holmner vice föreståndare och assisterande huvudpastor har sagt upp sin tjänst. 
  • Aktuellt från verksamheten
  • Årsfesten är bokad. Söndagen den 31 januari 2021

Låt oss be om Guds ledning

Myrtle nestander Ulf Sundkvist
Ordförande i styrelsen Föreståndare

Kategorier: Medlem