Från Nordafrika with love

Published by Mateusz Nowicki on

Från Nordafrika hör vi om trossyskon som finns utspridda och lever under stor press från många håll. När familjen upptäcker att de blivit kristna blir många utslängda och förlorar därmed det sociala skyddsnät man är beroende av. Det blir svårt att få jobb, och om man berättar om sin tro är risken stor att man får sparken. Pandemin har lett till en mycket pressad ekonomisk situation vilket drabbar hårdast de redan utsatta. Dessutom har trakasserier och förföljelse av polisen ökat sista tiden. 

Våra utsända träffar lokala troende varje vecka och får ge uppmuntran, mod och vägledning.  En församlingsledare berättade nyligt att han p g a Corona blivit uppsagd från den fabrik där han arbetat i 23 år, så nu har han mer tid för Ordet och Tjänsten men får samtidigt en ekonomisk osäkerhet framför. På en annan plats har frun i en pastorsfamilj blivit svårt sjuk vilket är en stor prövning för henne, familjen och den lilla församlingen.

Vi ber för våra trossyskon i Nordafrika och att fler ska få möjlighet att ta emot det glada budskapet!

Kategorier: Blogg