Grace children gör skillnad

Published by Mateusz Nowicki on

Fadderbarnsprojektet Grace Children för utsatta barn i Etiopien som drivs av Pingst Umeå tar just nu hand om 125 barn. Barn som har tvingats uppleva hur den ena föräldern heller oftast båda två, har drabbats av sjukdom och död. Ett stort antal fadderbarn har redan lämnat projektet för att stå på egna ben. Alla fadderbarnen gavs en annorlunda framtid. De allra flesta lämnade projektet med en yrkesutbildning, ett antal ungdomar t.o.m. med en universitetsutbildning i bagaget. Fadderbarnsprojektet bärs helt upp av privatpersoner. En nationell kristen församling i Addis i samarbete med Pingst Umeå garanterar att varje insamlad krona används på ett rätt sätt. Om du verkligen vill veta att din hjälp når ända fram, gör din insats för utsatta barn genom fadderbarnsprojektet Grace Children! 

Coronapandemin betyder ett ändå större lidande för redan utsatta och fattiga människor. Många barn i kris står idag i kö till fadderbarnsprojektet. Med stöd av din insats kan vi hjälpa ändå fler barn. Du kan få bli fadder och ge ett återkommande ekonomiskt stöd, litet eller stort, men en engångssumma är också så välkommen. 

En informationsfolder om Grace Children finns i Pingst Umeås foajé, med information om olika betalningsmöjligheter, swish, bankgiro och autogiro. Vi skickar också mycket gärna hem en folder hem till dig!

Kontakta hej@umea.pingst.se om du vill bli fadder, få information eller ställa en fråga.

Kategorier: Medlem