Coronainfo

Published by Mateusz Nowicki on

In English

Här hittar du löpande den senaste Coronainfon från Pingst Umeå. Du hittar den också på sociala medier under hashtag “#pingstumeacoronainfo

2020.-11-20, Nya direktiv från och med 24 november

Från och med den 24 november gäller nya riktlinjer med anledning av pandemin. Alla uppmanas att minimera fysiska kontakter. Som kyrka vill vi ta ett samhällsansvar och bidra till att stoppa smittspridningen. Därför digitaliserar vi så mycket som möjligt, även våra mindre samlingar, hemgrupper och bönegrupper. Självklart går det mötas utomhus, promenera, använda telefonen och alla digitala mötesplatser. Vi vill be alla att visa hänsyn och respektera råden. 

Undantag:
– Produktion av gudstjänster Online omfattas inte av regeln eftersom inspelningsplatsen inte är offentlig och betraktas som en arbetsplats, dock försöker vi begränsa antalet så mycket som möjligt.
– Vårt sociala arbete med diakoni och omsorg
– Undantag görs för omsorg vid livets slutskede, begravningar, dop och vigslar

Vi vill också påminna om att förbönen inte alls hindras av dessa restriktioner. Vi kan alltid och överallt be för varandra och nå fram både till himmelens Gud och varandras hjärtan genom bön.

“Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit.”
Ps 46:1 

2020-11-12

Med anledning av myndigheternas nya lokala restriktioner för Västerbotten ställer Pingst Umeå om. Vi vill medverka till att bromsa smittspridningen genom att mötas online mer och ytterligare coronasäkra de samlingar som fortsätter att vara fysiska. 
Vi ska förstås fortsätta bry oss om varandra, vara kyrka och bygga relationer med Jesus i centrum.

Nedanstående gäller till 8 dec, men kan komma att förlängas:

 • Gudstjänsterna på lördagar 18.00 och söndagar 11.00 kan följas online på www.pingstplay.se och på facebook @pingstumea.
 • Kids lördag och söndag hålls på zoom och instagram @kidsumea. Tweens är inställt resten av terminen.
 • Socialt arbete fortsätter under anpassade former.
 • Ungdom. Konfa fortsätter under anpassade former. Youth möter endast högstadiet fysiskt i kyrkan. Gymnasieungdomar får delta i Youth andakt via instagram @youthumea.
 • Unga vuxna. Go & Grow hålls på zoom.
 • Hemgrupper och mindre bönesamlingar kan fortsätta men samlingarna skall anpassas. Tre alternativ finns:
  1. Håll samlingen online
  2. Samlas utomhus
  3. Boka kyrkan och håll rejält avstånd till varandra. Om gruppen blir större än 10 personer delas gruppen upp.
 • För boende i Holmsundsområdet blir det en enkel andakt i Pingstkyrkan i Holmsund på söndagar 15.30. Övriga hänvisas till Pingst Umeås gudstjänst. 

Förbön, dop, enskild nattvard, begravning, vigsel och samtal kan självklart ordnas. Kontakta oss så hjälper vi er. 

Gud med oss alla!
Ulf Sundkvist, föreståndare och pastor
Myrtle Nestander, styrelsens ordförande

E-post info@umea.pingst.se  Telefon 090-141010

2020-10-31

Från och med söndag 1/11 öppnar vi upp för 100 personer på våra offentliga gudstjänster. Samtidigt kommer vi fortsätta sända gudstjänsterna Online på Youtube och Facebook.

Det kommer att vara möjligt att boka plats, men det går också att komma som vanligt. Skulle det bli fullt ber vi om förståelse och respekt att vi får hänvisa dig till att vara med Online istället. Nu ska inte längre 70+ ses som en egen riskgrupp utan behandlas som alla andra. Vi säger varmt välkommen tillbaka.

Lördag 18.00 Gudstjänst i pingstkyrkan som också sänds online. Ingen anmälan krävs.
Söndag 11.00 Gudstjänst i pingstkyrkan som också sänds online. OBS! Anmälan på kyrkans startsida och i mån av plats också insläpp på plats
Söndag 15.30 Gudstjänst i Holmsund. Ingen anmälan krävs.

För oss alla gäller dock fortfarande

 1. Håll avstånd, minst 1 meter
 2. Tvätta händerna: Vi tvättar/spritar händer när vi kommer till kyrkan.
 3. Vid förkylningssymptom, stanna hemma.
 4. Sitt på markerade platser inom den tejpade ytan. Det finns platser för en, två eller tre ur samma hushåll. En gul lapp på ryggstödet betyder en person. Två lappar på ryggstödet betyder två personer ryms. Osv. Det är viktigt att vi respekterar markeringarna då vi annars kommer för nära varandra.
 5. In och utgång:
  – När du kommer till kyrkan; finn din plats så att vi inte skapar onödig trängsel ute i foajén.
  – När du lämnar kyrkan utrymmer vi lokalen långsamt så att vi inte skapar trängsel.
 6. Förbön: I varje Gudstjänst kan man skriva sin bön vid korset. Det går också bra att skriva böner på hemsidan eller direkt till församlingens expedition.

2020-09-06

Vi öppnar upp kyrkan igen för 50 besökare. I samband med det uppmanar vi alla att fortsätta: 

– Hålla distansen

– Tvätta händerna

– Stanna hemma vid symptom eller sjukdom

– Ta eget ansvar för sin hälsa och respektera andras.

Fredag 2020-03-27 2/2
Gudstjänsterna flyttar till Webben
Vi i Pingst Umeå delar den oro som många känner inför coronaviruset som nu sprids över världen. Vi går till Gud tillsammans med hela den samlade kyrkan och alla som tror på bön och ber:
Herre Förbarma dig!

Samtidigt vill vi ta vårt ansvar för att förebygga smittspridning. Vi respekter regeringens beslut om förbud mot sammankomster på över 50 personer och flyttar nu våra gudstjänster till webben istället. Det går bra att följa oss redan på söndag kl. 11 på kyrkans Youtube-kanal, Pingstplay.  Samla familjen eller hemgruppen och var med i gemenskap, bön och tro.
Fortsätt att ta hand om varandra i bön, samtal och omtanke. Tänk på de som är drabbade, isolerade eller riskerar att förlora arbetet. 

“Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig.“ Ps 23:4 

Ulf Sundkvist Pastor och föreståndare

Fredag 2020-03-27 1/2
Corona kryper närmare. Det finns i Umeå och har också nått församlingen. Ändå finns ingen större anledning till oro än tidigare. Läget är under kontroll, korrekta åtgärder är vidtagna och karantän praktiseras. Låt oss be för och med varandra och komma ihåg att hålla relationer vid liv även om det sker på distans. Vi uppmanar också till fortsatt försiktighet genom handhygien samt att stanna hemma vid sjukdomssymtom. Läs gärna Pingst Umeås riktlinjer ovan.

Kyrkan online
Vi planerar fortsatt för gudstjänster i kyrkan och en del andra offentliga samlingar. Se kalendern. Söndagsgudstjänsterna kan ni följa via vår youtubekanal Pingstplay. Prenumerera gärna på Pingstplay och håll utkik efter eventuella extra streams.

Vill du hjälpa till i tider av corona?
Kyrkan behöver fler volontärer för att streama gudstjänster och i det sociala arbetet, kontakta expedition på hej@umea.pingst.se, 090-141010.
Volontär för en förvandlad värld? PMU Second hand söker volontärer för att täcka upp för alla volontärer som är 70 +. Kontakta Samuel Nilsson, samuel@umea.pmu.se, 070-282 00 33.

Ge en gåva – Tänk på församlingen
Många företag och enskilda prövas ekonomiskt just nu, även församlingen. Ändå fortsätter församlingens uppdrag att sprida evangeliet och att finnas till för människor. Därför ber vi dig som kan och vill att ge det du brukar och om möjligt mer. Läs mer om hur du kan ge en gåva och vilken skillnad det gör här.

Expeditionstider
Så långt det är möjligt försöker vi hålla öppet på expeditionen som vanligt. Men med kort varsel kan det bli förändringar på grund av försiktighet vid exempelvis förkylningar. Vi ber om överseende med detta.

Administrationsmöte den 29 mars kl 18.00.
Corona till trots planerar vi för administrationsmöte. Detta för att ha en fungerande administration och ledning. För handlingar klicka här.

“Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.”
Heb 4:15 

Torsdag 2020-03-26
Vill du hjälpa till i tider av Corona? Läs mer om hur du kan engagera dig här.

Fredag 2020-03-20
Till alla våra kära äldre vänner i kyrkan. På grund av det rådande läget med Coronaviruset har vi pausat vår verksamhet bland äldre såsom Mötesplats Station, andakterna på institutioner, uppvaktningar, hembesök.
Om du behöver hjälp med inhandling av matvaror eller annat nödvändigt kontakta Lennart Holmner 070-6682325, lennart.holmner@umea.pingst.se.
Vi erbjuder alltid samtal, kontakta expeditionen 090-141010 för bokning. Ett allmänt råd i dessa tider är att ring, ta kontakt med varandra. Vi behöver gemenskap, vi behöver varandra! Den hembesöksgrupp som finns i kyrkan kommer att ringa istället för att göra personliga hembesök. 

Med önskan om Guds välsignelse och hans närvaro i din situation. /
Lennart Holmner, Vice föreståndare och pastor med ansvar för mission, diakoni och senior 

Torsdag 2020-03-19
Efter samråd med Pingst nationellt och myndigheterna har Pingst Umeå beslutat att fortsätta med offentliga samlingar så länge Coronaviruset inte får samhällsspridning i vår del av landet. Vi anpassar våra sammankomster så att de blir kortare än vanligt samt fortsätter iaktta försiktighet i mötet med varandra genom att följa rekommendationer om handtvätt. Se Pingst Umeås riktlinjer ovan genom att klicka på bilden.
Vi vill rekommendera dig som är äldre eller tillhör någon av riskgrupperna att hålla dig hemma. Har du varit utomlands rekommenderar vi att du håller dig hemma i 14 dagar efter hemkomst. Gudstjänsten på söndag 22 mars kommer att streamas och kan följas hemifrån via facebook.
Vi märker att de sociala behoven runt oss ökar, fler människor är utsatta och behöver hjälp just nu. Var gärna med och stötta den som behöver. Ta kontakt med varandra, be för situationen och fortsätt ge av dina pengar. Vi behöver hålla ihop och hjälpa varandra när oro smyger sig på.
Behöver du hjälp att handla, kontakta Lennart Holmner, 070 – 668 23 25.

“Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.” Psaltaren 139:5 

Thursday 2020-03-19
After talking to Pingst national and the government Pingst Umeå has decided to continue with the official church gatherings as fas as the Coronavirus don’t have community dissemination our part of the country. We will adjust our gatherings so they will be shorter than usual, and continue to take precautions when er gather by following the officials directions for handwash.
We want to recommend you who are older and part of a risk group to stay at home. Have you been in a foreign country wa also recommend you to stay at home for 14 days after returning. The service Sunday 22 march will be streaming and can be followed from home through facebook. 
We notice already that the social needs around us are growing, more people are in need and need extra help. Please help us support the people in need. Contact each other, pray for this situation, and continue to share your money. We all need to stick together and help each other when fear and worry sneaks up on us. Remember God sits on His throne as king forever and ever. 
If you need help with anything, for example grocery shopping, don’t hesitate to contact pastor Lennart Holmner, 070 – 668 23 25.

You’ve gone into my future to prepare the way,
and in kindness you follow behind me
to spare me from the harm of my past.
With your hand of love upon my life,
you impart a blessing to me. Psalms 139:5

Tisdag 2020-03-17
Vi lever i oroliga tider, men vill ändå bevara lugnet. Där kan tron på Gud och kärleken till varandra vara livsavgörande. Som kyrka följer vi utvecklingen noga. Vi tar självklart vårt ansvar manar till särskild hänsyn mot utsatta grupper. Därför ställer vi in alla våra seniorsamlingar.
Men, så länge som myndigheterna inte avråder, fortsätter vi att planera för offentliga Gudstjänster och samlingar i hemmen, genom våra hemgrupper. Vi ser att ett stort behov av mötesplatser för bön och samtal. 
Om du önskar kontakt med oss eller behöver hjälp; dra dig inte för att höra av dig!

Bön: ”Herre hjälp oss igenom också denna kris. Ge oss frid och vishet. Möt och hjälp de som drabbats och ge oss alla mod att stödja varandra” Amen

Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare Pingst Umeå

Fredag 2020-03-13
Pingst följer ständigt uppdateringen av de nationella riktlinjerna kring Coronaviruset. I dagsläget är det ännu möjligt för oss att fira gudstjänst tillsammans eftersom vi inte samlar över 500 människor. Gudstjänsten på söndag 15 mars genomförs och övriga planerade samlingar kommer också att genomföras. Undantaget är andakterna på servicehusen som är inställda tills vidare.

Om läget förändras kommer en kortare gudstjänst att streamas från söndag 22 mars och i så fall möts vi i hemgrupper istället för i kyrkan. 

Om du inte har en hemgrupp, ta kontakt med Hanna-Maria Holmefur hanna-maria.holmefur@umea.pingst.se och ange namn, mobilnummer, ålder, bostadsområde och om du har möjlighet att ta dig till annan stadsdel eller inte.

Av hänsyn till våra medmänniskor ska vi:

 • Tvätta händerna noga med tvål och vatten
 • Hälsa på varandra med handen på bröstet, inte genom att ta i hand.
 • Stanna hemma om du är sjuk, har varit i riskområden eller varit i kontakt med någon som är smittad.

Kyrkfika serveras efter gudstjänsten men fikahanteringen har setts över. Endast inplastade kakor serveras, istället för mackor serveras varmkorv och inget fika får röras av någon som inte bär handskar eller använder tång.

Pingst Umeås riktlinjer hittar du här.

”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” – Joh 14:27