Volontär på PMU second hand?

Published by Mateusz Nowicki on

Hej!
Pingst Umeå´s Second Handbutik PMU har i och med rådande situation fått ett ännu större behov av fler volontärer. Vi har idag en grupp från kyrkan som gör ett fantastiskt arbete och har gjort så i många år, men jag tror att det finns fler som har ett hjärta för att göra skillnad.

Vad gör en volontär?
En volontär hjälper till att hålla butiken öppen cirka en lördag i månaden mellan 09.00-15.00. Arbetsuppgifterna är till exempel att hjälpa till i butiken, stå i kassan/kafét och ta emot varor.

Gör jag skillnad?
Ja! Varje timme du hjälper till ger minst 100 kr i bistånd till PMUs arbete med jämställdhet, demokrati, fred & hälsa runt om i världen. Dessutom gör du en god insats för miljön.

Jag är intresserad, vad gör jag nu?
Kontakta volontärsamordnaren Hanna- Maria Holmefur på hanna-maria@umea.pmu.se

Kategorier: Medlem