Ljuset lyser i mörkret … i Holmsund

Published by Mateusz Nowicki on

”Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det!”. 

Så inleder texten på ett litet infoblad som delas ut tillsammans med en adventstidning som kommer delas ut till 1000 hushåll i Holmsund/Obbola. Vår bön är att denna tidning ska hamna i händerna på någon som söker ett hopp att lita på och en hjälpare i nöden. Be gärna för detta tidning.

Då Holmsund Pingst inte har några andakter just nu har vi istället öppnat kyrkan onsdag-torsdag 13.00-15.00 för den som vill besöka kyrkan för att be en bön eller kanske tända ett ljus.  Vi kommer fortsätta med det fram till den 18 december.

Kategorier: Medlem