Värme, kärlek, hopp och tro till kvinnor

Published by Mateusz Nowicki on

Sisters International vill förmedla värme, kärlek, hopp och tro till kvinnor som lever ett liv där missbruk, prostitution och hemlöshet råder, ett liv i utanförskap. I Umeå har Sisters international en lokalgrupp som samlas varje december och packar julpåsar till ca 85 kvinnor i Umeå med omnejd. Påsarna delas bland annat ut till olika kvinnoboenden och kvinnojourerna i stan och är mycket uppskattade. Innehållet i påsarna kommer från olika företag som donerat och sponsrat, förra året hade vi även förmånen att få dela ut handstickade vantar, mössor, halsdukar i påsarna som var gjorda av en grupp kvinnor här i Umeå.
Vill du veta mer besök sisters.nu.
Vill du vara med och hjälpa till nästa år? Hör av dig till 
Linda Arctaedius linda.arctaedius@umea.pingst.se

Sedan julen 2009 har Sisters International delat ut julpåsar varje år till kvinnor som lever i hemlöshet, missbruk & prostitution. Över 22 000 julpåsar har sedan dess delats ut i Sveriges städer, flera kvinnofängelser runt om i Sverige, samt till utsatta kvinnor i Köpenhamn. Städerna där julpåsarna har delats ut är bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå, Kristianstad, Umeå, Ystad, Landskrona, Örebro, Helsingborg, Ängelholm, Västerås, Örnsköldsvik, samt många fler. Tack vare alla gåvor från medlemmar och sponsringar från företag och organisationer i form av gåvor och produkter är detta projekt möjligt!
”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” förkunnades i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948. Trots det, så hamnar många människor oförskyllt i situationer som både kränker människovärdet och dagligen ger upphov till händelser där självkänsla och rättigheter trampas ned. En uppskattning från socialstyrelsen är att cirka 75 000 kvinnor varje år drabbas av våld i nära relationer. Ofta leder det till en ond spiral som kan utmynna i långvarigt missbruk kombinerat med hemlöshet. Antalet personer med riskabel alkoholkonsumtion uppgår enligt aktuella skattningar till cirka 900 000. Antalet personer med alkoholmissbruk har skattats till cirka 300 000, antalet alkoholberoende 80 000. Antalet personer med s.k tungt narkotikamissbruk beräknas till 29 500 personer. Omkring 385 000 barn lever med föräldrar som har missbruks- eller beroende problem. (Källa: Bättre vård för och stöd för individen. Av Gerhard Larssons senaste publikation i regeringens missbruksutredning.

Kategorier: Blogg