I väntan på något nytt

Published by Mateusz Nowicki on

Se, jag gör allting nytt!” Uppenbarelseboken 21:5

Vi har ett löfte i Gud, att han gör allting nytt. En ny himmel och en ny jord, där orättvisor, sjukdom, ångest och död inte längre finns. Och vi får vara en del av det. Vi får tillsammans med Gud vara med och förverkliga hans rike och hans vision för världen, här och nu. Här och nu i en värld i kris. En värld med konflikter, pandemier, översvämningar, torka, skogsbränder och artdöd. I en värld där mycket kan kännas mörkt och hopplöst så har vi ett hopp. Ett hopp om att något nytt ska komma. Och “de som hoppas på Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta och vandrar utan att mattas.” Jesaja 40:31
Några kapitel senare i Jesaja står det “Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, ser ni det inte? Jag ska göra en väg genom öknen, strömmar i ödemarken.” Jesaja 43:19
Vårt hopp har kraft. Det handlar inte om att vänta passivt på att Gud ska lösa allt, utan det är något aktivt som påverkar hur vi lever våra liv. Vi ska vara redo i vår väntan, redo för det nya som ska komma. Med uthållighet och blicken fäst vid Jesus. Det är många som saknar hur det var innan året som varit, som längtar tills det återigen blir som det var då. Men det går inte att gå tillbaka, och tillbaka till vad egentligen? En värld full av orättvisor och själviskhet? Den här krisen har visat hur de som redan är utsatta i världen, även är de som blir allra mest drabbade av kriser. Och vi har fler kriser framför oss. Men det här året har också visat att vi kan ställa om. Så vad kommer sen? Vi är med och formar det och skapar den värld vi vill se. Där ser jag att kyrkan har en viktig roll i vägen framåt. Där kan vi vara med och visa på en annan väg. En väg präglad av hopp. En väg riktad mot Guds rike. Vi kan vara med och förmedla hopp som skapar rörelse. En rörelse riktad mot det nya som ska komma. Det nya som redan är här.

Elina Bengtsson
Medlem i Pingst Umeå

Kategorier: Blogg