För barnen i Rumänien

Published by Mateusz Nowicki on

Det är stort att vi Pingstkyrkan i Umeå fick möjligheten att öppna ett härbärge för utsatta EU-medborgare. Vad inte så många känner till är att vår församling även ger stöd till utsatta romska barn och ungdomar på plats i Rumänien.

Året är 1989. I Rumänien störtas Diktatorn Ceaușescu och samtidigt förlorar kommunismen sitt grepp om landet. Under samma tidperiod i Tyskland, får en grupp människor i bön ett profetiskt budskap och ett uppdrag direkt från Gud. ”Uppdraget är att göra en insats för utsatta romska barn i Rumänien”. Bönegruppen får uppleva hur en vision tar form, och hur Gud förser med ekonomiska resurser. Och när man efter en tid reser till Sighisoara, den stad i Rumänien som Gud har pekat ut, så uppfylls löftet i det profetiska budskapet. Man finner ett hus i överensstämmelse med visionen, och man kan köpa huset som ska bli ett centra för insatsen för utsatta barn.

I Rumänien finns Ligia Pintican. Hon är på nittiotalet en ung rumänsk universitetsstuderande som lever nära Gud, men i hemlighet för att inte stöta sig med myndigheterna. Även Ligia har under Bibeläsning fått en personlig upplevelse. I framtiden ska hon, precis som kung David, få bygga ett hus åt Gud…!

På ett märkligt sätt för Bönegruppen senare kontakt med Ligia och upplever att hon är den person som Gud har valt ut att leda insatsen för barnen. Bönegruppen ordnar så att Ligia får gå en Bibelskola i ett annat land och under Bibelskolevistelsen växer Ligias frimodighet och hennes kallelse klarnar. Med stor glädje går hon sedan med sin personliga begåvning och utrustning in i den uppgift som Gud har förberett för henne.  

Åren har gått. Centrat i Sighisoara har under Ligias ledning utvecklats till ett nav för stöd till skolgång och studier. Man samlar även många romska barn och ungdomar till söndagsskola och undervisning.  Ligia som numera är direktor för organisationen gifte sig så småningom med svenske Janne. Hon heter numera också Englöf. Metro Ministries team går även ut till flera byar och getton där romer lever i stor misär. Man kommer med praktisk hjälp, mat, kläder, mediciner m.m. Man skapar relationer och får möjlighet att samtala med mammor och pappor, som ofta är analfabeter. Föräldrarna motiveras att låta barnen gå i skola och samtidigt gör man insatser mot barnäktenskap, prostitution och människohandel. 

Teamet samlar även bybarnen till ”Gatusöndagsskolor” och kreativa sommarläger. Man berättar om Jesus och att han älskar barnen, men man försöker också ge kunskap i etik och moral. Allt syftar till att ge barnen en bättre framtid och ett hopp. Det finns möjligheter till en annorlunda framtid, till ett bra vuxenliv där man försörjer sig genom arbete och slipper tigga…

Att på plats få uppleva hur mycket barnen och ungdomarna uppskattar och älskar Ligia och hennes team berör på djupet. 

Miriam Edmark
Medlem i Pingst Umeå

Kategorier: Blogg