Tillsammans kan vi göra skillnad

Published by Mateusz Nowicki on

Jag tror att Gud kan lägga ner längtan och visioner i våra hjärtan. Nöd för andra som bidrar till förändring. När jag fick höra om Grace Children för första gången så kände jag ganska snabbt att jag ville vara med och stötta projektet ekonomiskt. Jag blev så berörd av Dawit och Martha Bekeles nöd och engagemang för barnen i deras tidigare hemstad. Fadderbarnsprojektet Grace Children i Etiopien handlar om att stödja barn och deras familjer som på olika sätt drabbats av HIV. 

Nyligen, nitton år efter projektets start, ville myndigheterna i Etiopien göra en genomgripande granskning av projektet. De kom fram till att projektet sköttes bra och att det inte fanns något att anmärka på. Det är en fin respons på det arbete och engagemang som gjorts över tid. Just nu så stöttar projektet 130 barn med bl a mat, kläder, utbildning, medicin och ett sparande så de har en hjälp när de ska stå på egna ben. Det finns varmt engagerade människor på plats som möter barnen regelbundet på olika sätt.

Alla pengar till projektet kommer från privatpersoner som engångsbelopp eller genom regelbundna gåvor. 

Under julledigheten så fick jag läsa en sammanställning kring de 69 barn som tidigare haft stöd genom Grace Children och hur de själva upplevt den tiden. Här kommer några av deras egna ord om sin tid i projektet.

”You respect us and provide the best things you can even give to your own babies.” 

”You give me the life that I would never had if it wasn’t for Grace.” 

”You change my life for good. When I was in grace children we never have suffered for anything, our life changed, we start eating 30 days a month 7 days a week. I remember every single thing you provide for me and you did for me”

”The money looks small for outsiders but it wasn’t. It makes a great difference in our life. You have to know it changed our life and many others in grace.” 

”We were treated as your own kid. We even get to choose clothes before you buy for us. It was amazing. “

“Please know that you are making a difference and you are changing so many life. So rejoice that. I love you and God bless you.”

Jag blev så berörd och tacksam när jag läste deras ord, att det lilla jag kan bidra med kan tillsammans med många fler göra en stor skillnad för dessa barn. 

Vi som regelbundet träffas för att ta beslut kring projektet hoppas att få fortsätta göra skillnad för ännu fler barn. Kanske du vill vara med oss så att vi kan göra skillnad för fler barn detta år? Vill du veta mer om projektet och få mer information om hur du kan vara med och stötta så kan du skriva till hej@umea.pingst.se

Du och jag kan få vara Guds händer och fötter till att hjälpa andra på så många sätt. Det finns inga begränsningar när vi räknar in Guds möjligheter. I Bibeln står det om en änka som hade nästan slut på olja och mjöl till sig och sitt barn men valde att dela det sista med profeten Elia. Gud välsignade det som de hade så det räckte för dem alla tre över en lång period. När Gud manar oss att ge vidare av det vi har så lägger Gud till resten så det blir till välsignelse för fler. 

Erika Ilstedt
Medlem i Pingst Umeå

Kategorier: Blogg