Vaccin och tro

Published by Ulf Sundkvist on

Jag har fått frågan om hur vi som kyrka ser på vaccin mot Covid -19 och om man som troende ska eller behöver vaccinera sig. Jag förstår att man undrar och att det kan finnas en oro. Vi har i vårt land erfarenhet både av att vaccin i vissa enstaka fall kan ge allvarliga biverkningar, liksom att mediciner har biverkningar. Det finns också i vår historia en uppfattning om, att tro kan stå i motsatsförhållande till vetenskap och hälsovård. 

Två klargöranden. 

För det första har vi idag ett gediget och under många år välbeprövat vaccinationsprogram som är oerhört betydelsefullt. Vi har exempelvis vaccin mot Difteri, Polio, Mässling, Påssjuka, Kikhosta, Röda hund med mera. Dessa vaccinationer har avsevärt bidragit till vår folkhälsa. I världen räddas varje år 2-3 miljoner barn tack vare vaccinationsprogrammen. Många länder, även i Afrika, har vaccinationsprogram som till och med är mer omfattande än vårt.

För det andra behöver det inte vara ett motsatsförhållande mellan hälsovård/vetenskap å ena sidan och tro å andra sidan. Tvärtom! Hälsovård och folkhälsofrågor är särskilt viktiga för oss som kristna. Det är därför vi bygger dispensärer och sjukhus i utvecklingsländer. Det är också därför som så många troende är läkare, sjuksköterskor eller andra hälso-och sjukvårdsarbetare.

Vi tror att evangeliet är för HELA människan; för ande, själ och kropp! Vi vill inte bara prata eller proklamera evangeliet, vi vill “lägga händerna på de sjuka” och förmedla hälsa, genom medicinsk kunskap, vaccinationer, mediciner med mera, men också genom förbön.

Vaccin mot covid då? 

Jag tänker ta emot vaccin av två huvudskäl; dels för min egen skull och dels av solidaritet mot alla andra individer, framför allt mot personer i riskgrupperna. Genom att så många som möjligt vaccineras alldeles oavsett tro, kan vi skapa ett gemensamt skydd och bidra till att eliminera viruset i vårt land, bland våra nära och kära och även utöver världen

Utifrån ett teologisk perspektiv behöver vi inte vara rädda för vaccinet! Inför vaccinationen  skall man dock alltid samråda med vaccinerande personal och självklart berätta om eventuella allergier etc.
Under tiden som vi väntar på vaccin följer vi varandra i förbön och omtanke.

Ulf Sundkvist föreståndare och pastor

Texten är faktagranskad av Ellinor Ädelroth,
Professor emerita vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin i Umeå och medlem i Pingst Umeå.

Kategorier: Blogg

Ulf Sundkvist

Ulf Sundkvist

Ulf Sundkvist är föreståndare och pastor i Pingst Umeå men medverkar också regelbundet med gästkrönikor på tidningen Dagens ledarsida. Läs mer av Ulf Sundkvist i tidningen Dagen.