Församlingsinformation mars 2021

Published by Mateusz Nowicki on

Efter ett år präglat av pandemin summerade vi i en årsfest den 31/1. Men vi satte också nya mål för 2021. Jag är tacksam om vi håller samman, fortsätter be, arbeta och offra för det vi gemensamt åtagit oss. Samtidigt hoppas vi på att 2021 ska medföra klarhet i Framtidens mötesplats.

Administrationsmöte och årsberättelse

Med nyhetsbrevet kommer en Årsberättelse och en inbjudan till administrationsmöte den 28/3 kl 18.00. Det kommer också tillsammans med boksulut och val att bli tillgängligt på hemsidan.

Lennart Holmner avslutar sin församlingstjänst 

Efter ett drygt decennium som pastor och vice föreståndare kommer Lennart Holmner att gå i pension. Lennart och Eva-Marie Holmner kommer glädjande nog bo kvar i Umeå. Det gör det möjligt för Lennart och Eva-Marie att fortsätta tjäna med sina gåvor. Lennart upphör inte att vara pastor för att han går i pension. Vi kommer säkert höra honom predika och leda men nu utifrån en annan roll och ett annat ansvar. Likaså kommer vi möta Eva-Marie med sina gåvor.

Den 25 april planerar vi för ett tackgudstjänst kl 11.00

Fredrik Wärn tar vid

Under ett par år har Fredrik Wärn vikarierat som pastor för unga och unga vuxna. I hans tjänst har också handledarskap för ALT-studenter och gudstjänstsamordning funnits. Vi är nu glada över att Fredrik ställt sig till förfogande för en fortsättning. Förslaget som ligger på bordet är att Fredrik ska ta vid som vice föreståndare, till att börja med som tillförordnad, för att ge honom möjlighet att pröva sina vingar.

Fredrik är gift med Emma som många säkert mött i våra Gudstjänster Online. Emma, som studerar psykologi på Umeå Universitet, är också varmt engagerad i flyktingfrågor i vår församling.

Beslut i frågan tar vi gemensamt på administrationsmötet 28/3.

Ekonomi

2020 var ett enastående år om man ser till insamlingar. – Församlingen visade oerhörd trohet. Jag är så tacksam, hälsar ordförande Myrtle nestander. Dock var utgifterna större. Bokslutet kommer redovisa ett underskott för 2020, främst på grund av att vi fattade beslutet att lägga ner kaféverksamheten Kafé Station. Det var ett tufft beslut, men med facit i hand ett klokt beslut.

2021 började trevande. Insamlingarna väsentligt under insamlingsmålet. Men med bön och trohet bör vi klara av också detta år. Låt oss be och tjäna troget.

Ny teknik – Nya investeringar

På årsmötet antog vi en budget där också investeringar i ljud, ljus och bild fanns med. Alla inser nog vikten av att kyrkan har bra teknik när det är den enda möjligheten att förmedla och fira Gudstjänst tillsammans. Om du skulle vilja göra en extra insats för detta är det mycket välkommet. Det handlar om ca 150 tusen kronor.

Internationella medarbetare måste återvända

Tyvärr stängdes dörren återigen för två av våra internationella medarbetare. De är nu hemma igen. Delar av visionen med stöd till husförsamlingar, unga och oerfarna ledare kan dock göras digitalt. Men det är klart att det var en besvikelse som kräver reflektion och omställning. Låt oss be om Guds ledning.

Fotnot: Namn och land undviks av säkerhetsskäl

PMU Secondhand söker ny Butikschef

Vårt samarbetsprojekt PMU Secondhand klarade pandemin 2020 på ett enastående sätt. Trots stor nedgång både i början av pandemin och i slutet på året höll försäljningen nästan nivå motsvarande 2019. Det gjorde att biståndsutskottet inte minskade med mer än ca 250 Tkr. Församlingen fick ca 950 av budgeterade 1200 Tkr. Det är att betrakta som ett mirakel.

Samuel Nilsson som varit butikschef några år nu är på väg att lämna sitt uppdrag. Därför behöver verksamheten ny ledning. Vi ber och hoppas på en bra lösning

Mer info på: https://pmu.se/ledigatjanster/ 

Framtidens mötesplats

Styrelsen har, för att klara av att ta fram två olika och tydliga tänkbara alternativ till Ny mötesplats, engagerat en extern projektledare och en arkitekt/stadsdelsutvecklare.  Roger Stenzelius, som varit pastor och föreståndare i många år och nu verkar som ordförande i Pingst fastighetsutvecklingsbolag, är ny projektledare. Göran Reierstam, som bland annat gett idéerna till Korskyrkan och inspirerat Pingst i Lycksele hjälper oss som arkitekt.

Vår målsättning är att redan under våren 2021 presentera ett par olika tänkbara vägar framåt.

Bed för processen att Gud visar vägen och öppnar dörrar

Kategorier: Medlem