Vi känner alla en längtan…

Published by Mateusz Nowicki on

Vi känner alla en längtan efter att få träffas och fira Gudstjänst så som vi är vana och skulle önska. Därför var det sån glädje i söndags att i alla fall kunna genomföra Öppen kyrka med gående nattvard i Holmsund Pingst. Under 2 timmar var kyrkan öppen för den som komma till kyrkan för att be och få nattvard på ett säkert sätt. Det kom människor både från stan, Holmsund och Obbola för att delta. Glädjen över att få träffas, om än på avstånd och några få åt gången var stor. Den påminde mig om den varma känslan av när man träffar släkt man inte sätt på länge. Vi är en familj som längtar efter att på nytt kunna mötas för att dela livet och få upphöja Han som gör oss till en familj och i den har vi var och en en plats. Jag ser fram emot att vi snart ska få träffas igen! 

”Eftersom brödet är ett enda är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.” 1 Korinthierbrevet 10:16

Hanna-Maria Holmefur
Pastor med ansvar för Holmsund och hemgrupper

Kategorier: Blogg