Bibelstudie: Slutet på historien?

Published by Mateusz Nowicki on

Pandemin visar hur sårbar människan och mänskligheten är. Klimatkrisen visar hur sårbar skapelsen är. Krisen i Afghanistan visar hur svårt vi har att lösa konflikter. Till det unga vuxnas ohälsa och en växande ensamhet i samhället. Hur ska det att sluta? Himmel eller helvete? Brinna upp och förintas eller brinna och förvandlas? Kan ondskan besegras? Är Jesu återkomst hoppet eller hotet?

Det är några av frågorna som vi vill söka svar på i ljuset av bibelns stora berättelse som kulminerar i en slags kamp mellan ont och gott, där “Antikrist” stiger in på arenan först, tätt följd av “Människosonen” Jesus Kristus som återkommer. 

Torsdagar 18.30-20.00 

När: 7, 21 och 28 oktober, ev bonuskväll 18 november

För vem? Den som vill veta mer eller fördjupa sin tro
Upplägg: Varje kväll inleds med en bön och ett bibelseminarium. Efter en kort fruktpaus blir det samtal i mindre grupper där frågorna formuleras och svar ges. Sista kvarten gör vi en gemensam summering och avslutar med bön. Kvällarna leds av församlingens pastorer. Ingen anmälan krävs.

7/10 Förintas eller förvandlas?

Denna kväll tar vi ett övergripande grepp om den stora berättelsen som tar sin utgångspunkt i skapelse och slutar med Jesu återkomst. Vad är Guds svar på människans missbruk och egoism? Förintelse eller förvandling? 

21/10 Tecken i tiden

Tiden innan en förlossning får en gravid kvinna sammandragningar och värkar. På samma sätt säger bibeln att världen ska ha sammandragningar, “födslovärkar” innan Jesu återkomst. Hur känner vi igen dessa tecken och hur svarar vi på dem?

28/10 Antikrist och Jesu återkomst

Denna kväll ägnas åt storpolitik  och upplösningen av historien. Säger bibeln något om ekonomin och ledarskapet i den sista tiden? Vem är “Antikrist”? Vad är den yttersta domen? Vad ska Jesus göra vid sin återkomst? Vad betyder uppryckandet? Ska vi bort härifrån eller?

Kategorier: På gång