Jesus till barnen 2021

Published by Mateusz Nowicki on

Hej alla föräldrar! 
Vi vill välkomna in er till ”Jesus till barnen” som i år också är en digital mötesplats på ZOOM- Höstens tema är ”Generationsöverskridande relationer – vad är det, gör det någon nytta och hur når vi dit?”
Hur kan hemmet få vara en andlig växtplats för barn och vuxna?Barn kan få lära sig om Gud inte bara i kyrkan utan även i sina hem. Det konstaterandet kan upplevas som en fantastisk möjlighet men samtidigt som en stor utmaning för oss föräldrar, för vad gör vi när vi känner oss helt dränerade på ork och inspiration? Och hur hanterar vi barnens eventuella ovilja till kyrkan och deras frågor om tron? Kom till en kväll med uppmuntrade undervisning och med möjlighet till att dela erfarenheter och tankar.
27 oktober kl 20:00-21:15 via Zoom

Här anmäler du dig

Kategorier: På gång