Församlingsinfo februari 2022

Published by Ulf Sundkvist on

Precis när vi trodde att det lugnat ner sig efter pandemin bryter ett krig ut i Europa. Det är helt ofattbart. Världen verkar vara helt i olag. Drabbas inte människan av virus drabbas vi av politiska motsättningar som eskalerar till våld och blodspillan. Låt oss be för Ukraina, dess folk och dess ledning. Låt oss be om fred och försoning. Och låt oss be för våra trossyskon i Ukraina. Men låt oss också förbereda oss för att ta emot flyktingar och bidra humanitärt

Under tiden får vi ta emot och möta varandra i församlingen. Svaret på krig är inte mer våld utan mer Jesus, mer kyrka, mer tro, mer hopp och mer försoning. Därför lägger vi inte ner. Vi fortsätter tjäna Gud och den värld Gud gett oss att förvalta.

Årsberättelse och kallelse till administrationsmöte

  • Läs och ta del av Årsberättelsen som ger en fin bild av det omfattande arbete som församlingen står i.
    Årsberättelse 2021
  • Söndagen den 27 mars kl 18.00 är det administrationsmöte. Då går vi igenom 2021 års ekonomi, väljer ny styrelse och andra funktioner. Material mm finns här:
    Handlingar till administrationsmöte 2022

Ekonomi

Förra året minskade församlingens insamlingar med ca 25 tusen kronor i månaden. Det märks också på resultatet för 2021 som landade på ett underskott om drygt 300 tusen kronor. Det är utmanande för oss. Samtidigt som vi ser behoven och det ansvar som vi gått in i behöver vi vara vaksamma över utgifterna och vara trogna i givandet. Vi vill ju se förvandlade liv och en förvandlad värld!

Men vi kan också glädja oss över att de stora kraven från externa entreprenörer nu helt är avskrivna. Kraven reducerades från ca 1,6 Miljoner till 0 kronor. Mer om det på administrationsmötet.

Gud välsigne dig i givandet! Tillsammans bygger vi Guds rike!

Medarbetarfrågor

Två av församlingens anställda medarbetare går nu på tjänstledighet.

Rebecka Enström, administratör och själavårdare på församlingens Expedition är tjänstledig en dag i veckan till och med 31 december 2022 för arbete på Mariaskolan. Rebecka är dock kvar i sin tjänst tre dagar per vecka (tis-to).

Mateusz Alvros Nowicki är tjänstledig på heltid från 1 mars till och med 31 augusti 2023 för ett vikariat i Carlskyrkan som är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan/EFS.Vi önskar våra medarbetare välsignelse i de uppgifter som väntar.

För att fylla de luckor som dessa tjänstledigheter medför förstärker vi på musiken i gudstjänstlivet och i ungdomsarbetet, men också i vår kommunikation.

Marie-Louise Lindman går in som musikledare på 25 %. Tanken är att vi med hennes hjälp ska förstärka och utveckla församlingens sång och musikliv. Marie-Louise kommer med sin man Oscar från Jakobstad i Finland och har nu slagit ner sina bopålar här i Umeå.

Destinee Uwimana går in som ungdomsledare på 25 %. Tanken är att hon skall leda och hjälpa tonåringar att växa i sin tro. Bygga på brygga mellan unga medelålders och äldre. Med sin bakgrund i Östafrika blir hon också en viktigt del i integrationsarbetet.

Inom kommunikation och på administration räknar vi också med att vi i närtid kommer att förstärka. Mateusz har genom sin kreativitet varit med och byggt upp församlingens grafiska profil, den interna och externa kommunikationen. Den luckan behöver nu fyllas.

Bön

Gud när världen står i lågor ge oss tröst och hopp att vila i tron på dig och din trofasthet. Ge oss mod att göra skillnad i mötet med de människor som drabbas.

Gud vi ber för ansvariga politiker, vi ber om besinning och vishet. Välsigna också din församling, varje broder och syster i tron.

Vi ber om fred och beskydd för Ukraina.

Vi ber i Jesus namn.

Ulf Sundkvist
Föreståndare

Myrtle Nestander
Ordförande

Kategorier: Medlem

Ulf Sundkvist

Ulf Sundkvist är föreståndare och pastor i Pingst Umeå men medverkar också regelbundet med gästkrönikor på tidningen Dagens ledarsida. Läs mer av Ulf Sundkvist i tidningen Dagen.