Tack Mateusz och Hanna-Maria

Published by Ulf Sundkvist on

I dagarna har vi anledning att säga tack. Två av församlingens pastorer går vidare mot nya utmaningar. 

Hösten 2015 tillträdde Mateusz Nowicki som ungdomspastor i Pingst Umeå. Behovet av en Re-start för ett fungerande och attraktivt arbete bland tonåringar och unga vuxna var stort. Ganska snart visade Mateusz entreprenöriella förmåga och resultat. Tonåringar samlades och ett arbete bland unga vuxna och studenter växte fram,

Med tiden fick Mateusz större ansvar bland annat för hemgrupperna och för kommunikation. Tillsammans med kommunikationsledningsteamet utvecklade han en digital plattform – hemsida och sociala media – som nu är ett av församlingens viktigaste verktyg för intern- och extern kommunikation.

Under några år har Mateusz varit tjänstledig på deltid för studier dels för att nyorientera efter en sjukskrivning och dels för att förkovra sig. Vid årsskiftet 2021/22 öppnade sig nya möjligheter som nu lett fram till beslutet att gå vidare. EFS, Carlskyrkan har kallat och där tjänar nu Mateusz. 

Som församling tackar vi Gud för Mateusz och vi önskar Guds välsignelse på resan vidare tillsammans med sin familj.

Hanna-Maria Holmefur, en av församlingens unga vuxna, tillträdde som pastor för församlingesenheten i Holmsund/Obbola hösten 2018. Tanken var att vi med Hanna-Maria i spetsen skulle verka för att involvera en ny generation i det fina arbete som finns där. Ganska snart etablerades goda relationer och ett gott förtroende. Hanna-Marias värme och engagemang, men också hennes gedigna förkunnelse gav framtidstro. Under åren som ansvarig pastor har verksamheten trots pandemi inte bara hållits levande utan vuxit både i omfång och innehåll. 

Till det har Hanna-maria också engagerats i “stan”. Våren 2019 finns det ett behov av support i arbetet bland unga vuxna och hemgrupper som gjorde att Hanna-Marias tjänst och ansvar växte. Det blev också till mycket god hjälp i arbetet under pandemin både i predikan och mötesledning när vi som kyrkan “gick Online”.

Som församling tackar vi Gud för Hanna-Maria och önskar henne välsignelse på resan som nu går vidare tillsammans med Christian. De gifter sig i sommar och flyttar till Göteborg. 

Ulf Sundkvist

Pastor och föreståndare

Kategorier: Medlem

Ulf Sundkvist

Ulf Sundkvist är föreståndare och pastor i Pingst Umeå men medverkar också regelbundet med gästkrönikor på tidningen Dagens ledarsida. Läs mer av Ulf Sundkvist i tidningen Dagen.