GoforEti 2022

Published by Hilda Frick on

En del av pingstkyrkans missionsinsats är stadsloppet Goforeti som har funnits
de senaste sex åren. Det har kommit in totalt över 350,000 kronor tack vare
sponsorer samt barn och vuxna som deltagit i loppet. Genom en trogen
samarbetspartner (Muluwongel församling) i Addis har vi kunnat förmedla
insamlade medel till människor i nöd i Etiopien. Det var familjer som drabbades
av den civila konflikten som fick fjolårets bidrag och det är alltid barn och
kvinnor som prioriteras. I år har vi planerat GoforEti 22 som äger rum lördagen
den tredje veckan i september (17/9). Anmälningen börjar snart! Vidare
information finns på www.GoforEti.se. Kolla även på GoforEtis Facebook och
instagram konto.

Tack för att du är med och förändrar världen!

Kategorier: På gång