Pingst Puls 21 augusti

Published by Hilda Frick on

Under året har vi haft ett antal politiska företrädare på besök i kyrkan. De har deltagit i gudstjänsten och en öppen dialog i direkt anslutning. Goda samtal, med både djup och yta som både gett oss inblick i kommunpolitikens värld men också gett politiken inblick i frikyrkans och trons värld. Sådana möten är viktiga.

Söndagen den 21 augusti är det dags för den sista dialogen. Då kommer kommunstyrelsens ordförande och dess vice ordförande på besök. Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M).

Kategorier: På gång