Ljuset vinner alltid

Published by Hilda Frick on

Det såg inte bara mörkt ut, det var becksvart och extremt pressat. Allra värst var det för kvinnan, som förnedrad låg där i gruset och väntade på domen. Skulle stenarna hagla eller fanns det en annan väg ut?

Det är då Jesus tänder frälsningens ljus. Utan att sopa synden under mattan, utan att reducera sveket mot de löften som var givna böjer han sig ner och ser henne i ögonen. Bara en sådan sak att Jesus inte viker undan eller går därifrån räcker långt. Men han gör mer. Jesus helar och befriar.

“Inte heller jag dömer dig, gå nu och synda inte mer”. Sakta men säker kan hon resa sig upp, ren och befriad till ett nytt liv. Det som hänt, både det hon utsatts för och det hon själv snärjt in sig i, förlorade med ens sitt inflytande över hennes framtid.

Men det var inte bara kvinnan som blev räddad i det ögonblicket. Det blev också de som ville henne illa. “Den som är utan synd kan kasta första stenen”. De yngsta väntade länge med stenar i sina händer. Det tog lång tid för dem att se sin del i det hela. Att se sitt personliga och kollektiva brott, att släpa fram en kvinna och offentligt förnedra henne, utan någon tanke på konsekvenserna. De äldre däremot, insåg mycket tidigare att ingen enda av dem var utan synd. Och från syndakännedom är vägen till förlåtelse och befrielse inte lång.

Den där förmågan att tända ljus som både avslöjar hjärtats uppsåt och tankar och samtidigt lyser upp vägen framåt, gör Jesus unik. Han är verkligen “världens” ljus, som bryter mörkrets makt och avslöjar orätten, men också ljuset mot framtiden.

Berättelsen i Johannesevangelium kapitel åtta kan kännas avlägsen. Inte skulle väl vi släpa fram en människa på det sättet bara för att förnedra och nå våra egna mål eller? Mötet med

“me-too”- berättelserna säger något annat. Den visar att bibelns berättelser är sorgligt tidlösa. Skillnaden är “bara” att det i bibelns berättelser finns ett hopp, en möjlighet till förändring, inte bara för stunden utan för tid och evighet, både för offer och förövare.

“Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” (Jesus).

Ulf Sundkvist
Pastor och föreståndare

Kategorier: Blogg