Låt det bli ett gott nytt år

Published by Hilda Frick on

Pandemin och kriget i Ukraina har gjort något med oss. Ovissheten om framtiden är påtaglig. Framtidstron är inte längre lika stark. Hur ska det bli med allt? Vad kan vi lita på?

Marknaden verkar inte längre vara en pålitlig Gud direkt. Marknaden är mer som de grekiska Gudarna. Stor och stark, men ytterst nyckfull. Samhällskontraktet vi skrivit med varandra verkar heller inte vara så mycket att hålla i handen. Ryssland bryr sig inte längre om internationella konventioner. FN har sina stadgar, men vad hjälper det om länderna inte bryr sig av att hålla dess bud?

Till det klimatfrågorna som ingen riktigt verkar klara av att hantera. Vi vet vad som krävs, men vi verkar varken ha mod, kraft eller råd att lösa problemen. 

Jag saknar verkligen optimisten Hans Rosling. Du minns honom kanske som professor, läkare och pedagogisk folkbildare. Jag undrar vad han skulle säga nu? Han som alltid pekade på möjligheterna utan att förneka verkligheten som den såg ut. Sådana röster behövs just nu.

Men jag vänder mig också till Jesus med mina frågor. Hur ska det bli med allt? Hjälper det något att vi fortsätter att arbeta för rättvisa, fred och frihet? Hjälper det att vi förkunnar syndernas förlåtelse när synden orsakat sådan skada? Om du nu kan förlåta våra synder, kan du också läka våra sår? För nu behövs mer än syndernas förlåtelse. Världen behöver frälsning och det på riktigt.

Jag väljer trons väg. Jag väljer att tro under allt som mig möter. Den goda tron är det enda jag har. Att tro på Gud sådan Jesus uppenbarar honom. För allt det andra ter sig, i ljuset av de utmaningar mänskligheten står inför just nu, ganska tunt. Jag väljer att tro på Guds ord och löften och tänker att en dag ska Jesus Kristus komma tillbaka och då skall allt förändras. Under tiden väljer jag att tjäna och förbereda för den ankomsten. Jag vill inte sitta med armarna i kors eller blunda. Jag tänker förkunna det jag tror. Och jag tror på evangeliet om Jesus Kristus.

Det är också i den andan som jag välkomnar ett nytt år och ber: 

“Gud låt det bli ett gott nytt år!”
Ulf Sundkvist
Föreståndare och pastor

Kategorier: Blogg