Ljus och Liv till Samarien

Published by Ingela Johannesson on

För 25 år sedan formades visionen om Ljus o Liv till Samarien, då en pastor från området och en svensk missionsledare stod på välsignelsernas berg utanför Nablos och grät över området. Över en miljon människor mitt i det Heliga Landet utan tydlig evangelisk närvaro. Sedan dess har vi i Umeå, andra församlingar i Sverige och i närområdet, samt Bibelsällskapet år efter år lagt ner tid och kraft för att se visionen förverkligas. Genom ett antal projekt och satsningar på plats efter plats i hela området har Ordet kunnat spridas och människor har kommit till tro.

Men den tuffa miljön av förföljelse, motstånd och konflikter har slagit hårt mot personer och gemenskaper. Vi besökte Rammala för 3 år sedan och då blev vi kontaktade av våra gamla vänner som berättade att nu finns en församling av troende från icke kristen bakgrund med många unga som bor på olika platser.  De sträckte ut handen och ville ha en relation med oss. Sedan kom pandemin…

Nu tar vi nästa steg. I slutet av april åker vi för att besöka församlingen och lära känna även de yngre ledarna och bygga relationer för framtiden. Var med o be för resan och framför allt för våra trossyskon i församlingen vi ska möta.

Lennart Holmer

Pastor och missionsledare