Barnen sätter temat för gudstjänsterna

Published by Ingela Johannesson on

För Jesus är barn viktiga. Därför visar han inte bort dem när de tycks avbryta. Istället tar han dem i famnen, han ger plats och tid för barnen och han välsignar dem.

Barn behöver vuxna, de behöver föräldrar, familjer och sammanhang, en kyrka som bryr sig och stöder, som både älskar villkorslöst och sätter gränser. 


Men för Jesus är barnen mycket mer, barn är också ett föredöme. Om man ska komma in i Guds rike behöver man ett barnahjärta. Det är som om Jesus vill säga att barn har något som vi vuxna inte klarar oss utan.

I vår församling vill vi hålla ihop generationerna, vilket är ganska utmanande. I höst tänker vi därför prova något nytt. Vi tänker låta söndagsskolans tema och ledande bibelord för varje söndag prägla våra gudstjänster. Dels för att det är bra teman, men också för att stödja barn, föräldrar och familjer på resan i tro på Jesus. På så vis kan det som undervisas i gudstjänsten bli till ett levande material som kan följa med under hela veckan i både handlingar och ord.

Faktum är att kyrkan har bara ca 40 timmar tillsammans med barnen varje år, medan föräldrarna har ca 3000 timmar. Och statistiken visar att 50% av de som kommer till tro under 18 år gör det tack vare sina föräldrar, 24% genom nära släktingar, 28% genom barnpastorn och 16% genom ungdomspastorn. Genom att samarbeta, hem och kyrka tillsammans kan vi ge det bästa vi har till våra barn och hjälpas åt att uppfostra dem till Jesu lärjungar. 

Vi börjar med det på höstupptakten.


Här är planeringen: Tema Hösten 2023 – Leva livet  

Ulf Sundkvist Linda Arctaedius
Pastor och föreståndare Pastor