Uppdatering gällande hissen och gudstjänsterna

Published by Ingela Johannesson on

Vi har nu fått ett datum när hissen åter ska vara i bruk: helgen v 41, dvs fr o m lördag den 14/10. Det är brist på reservdelar som orsakat förseningen.

Vi kommer därför att fortsätta fira gudstjänst i Tornhuset t o m söndag den 8/10.

Förhoppningen är att vi i alla fall till nästa helg kan ha bättre teknik på plats i Tornhuset för att möjliggöra att fler kan ta del av gudstjänsterna. Vi jobbar just nu på att få dit en bildskärm till kafédelen, samt bättre ljud ut dit så att det ska gå att följa med i predikan och lovsången därifrån. Vi ska även försöka få igång bildskärmen som sitter i mellansektionen innan konsertlokalen. Detta för att förbättra den delvis skymda sikten pga alla pelare.

Tack för ert tålamod! Snart, snart är vi i mål!