Själavårdskurs i Umeå

Published by Ingela Johannesson on

Kurs för dig som jobbar med själavård i en församling eller för dig som vill få en praktisk och teoretisk bas eller fördjupning i ämnet själavård. Kursen behandlar ämnen som samtalsmetodik, självbild, biblisk grund för själavård, psykisk ohälsa, kris och relationer och innehåller även tillämpning genom samtalsövningar.

Kursen syftar till att ge församlingens själavårdare och ledare en gemensam bas att stå på, samt ett tillfälle att mötas och dela erfarenheter. Kursen är också en möjlighet för dig som är intresserad av själavårdsarbete att få fördjupa dig i ämnet.
Kursen ges under tre vardagskvällar och en lördag. Mellan kurstillfällena får du hemuppgifter att jobba med enskilt.
Genomförd kurs kan vara en ingång till att jobba med själavård i den församling som ger dig sitt förtroende. Kursintyg kan utfärdas till kursdeltagare som deltagit i och genomfört alla moment.

Datum och tider

Träff 1 21 november 2023, kl 18-21 (Digitalt via videomöte)

Träff 2 – 16 januari 2024, kl 18-21 (Digitalt via videomöte)

Träff 3 – 30 januari 2024, kl 18-21 (Digitalt via videomöte)

Träff 4 17 februari 2024, kl 09.30-15.30 (Umeå, Korskyrkan) 

Kursinnehållet i korthet

 • Samtalsmetodik
 • Självbild, Gudsbild, identitet
 • Krisreaktioner/krisförlopp
 • Biblisk grund för själavård
 • Att möta psykisk ohälsa i själavården
 • Relation, konflikt och kommunikation.

Reservation för ev ändringar.

Föreläsare

 • Mikael Gunnardo
 • Louise Sundkvist
 • Martin Rehn
 • Gunilla Gniste 
 • Karin Bryskhe
 • Margot Nilsson

M.fl.

Anmälan

Senast 31 oktober.

För mer info och anmälan klicka HÄR