Blogg om Påsken

Så många år hade hon brottats med självskadebeteendet. Demonerna var många och dom var mycket starkare än både känsla, vilja och förstånd. Själen var så ockuperad att oron gjorde henne förlorad. Så kommer Jesus. Han inte bara ser och förstår henne, vilket i sig hade varit stort. Genom att bekräfta Läs vidare…