Bön

Vill du ha hjälp med att be eller tacka för något, fyll i formuläret nedan. Vi ber varje dag och kan be för dig i våra olika gudstjänster.*

Bön är att prata med Jesus, att berätta hur du tänker, känner och vad du behöver hjälp med och vad du är tacksam över. Vem som helst kan be, men vi kan också hjälpa varandra genom att be tillsammans.

Jesus sa: ”Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.”
Luk 11:9-10

Do you want us to pray or thank God for something? Then fill in the form bellow. We pray everyday and can pray for you in our church services.*

Prayer is to talk with Jesus and tell him what you think, feel, need and are thankful for. Everybody can prat, but we can also help each other by praying together.

So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.
Luk 11:9-10

Tacka & be/Thank & pray

*Ingen personinformation förs vidare och när vi ber offentligt är alla böneämnen anonyma.
We dont share any personal information with anyone else and when we pray for you in church all prayer requests are anonymous.