Missionsnytt september augusti 2020

Några sammanfattande rader från vårt internationella arbete:Corona påverkar naturligtvis arbetet, men även här gäller devisen ”vi ställer inte in, vi ställer om!”Idag åker vår familj tillbaka till Nordafrika – en skön semester med vila, besöka understödjande församlingar och onlinearbete hemifrån….be om beskydd och vishet. Deras barn börjar internationell skola om Läs vidare…

Värna kärnan – Ekonomi

Som församling har vi ställts inför flera stora ekonomiska utmaningar. Corona medförde en stängning av Kafé station vilket medförde avvecklingskostnader på cirka 1 Mkr. Biståndsöverskottet från secondhand beräknas minska med 600 Tkr 2020. Dessutom blev det ökade kostnader för fasadrenoveringen på Ägir. Därför beslutade vi som församling i Juni om Läs vidare…

Det kunde varit värre

På söndag 23 augusti 18.00 är det administrationsmöte via Zoom med fokus på hur vi går vidare som kyrka i skuggan av Corona. Vi vill berätta om planerna att öppna upp för Gudstjänster och samlingar i kyrkan inom ramen för de rekommendationer som finns.  Vi får en ekonomisk rapport som förklarar varför vi behöver Läs vidare…