Vi samlar för att sända

Ekonomi – Vice ordförande Myrtle Nestander har ordet Församlingen, en gemenskap att samla för att sända ”Borta bra men hemma bäst.” Två helger i maj har jag varit på resa som representant för församlingen. En helg fick jag möjlighet att besöka Marlen Israelsson i hennes arbete i Hamburg och den Läs vidare…