Dop

Att låta döpa sig är en milstolpe på trons väg och ett gensvar på att en personlig tro på Jesus har börjat spira. Att döpa sig innebär att visa för dig själv och din omgivning att du har beslutat att följa Jesus. Dopet är inte ett mål du behöver uppnå utan starten på livet som kristen. Dopet är en bekräftelse på, en påminnelse om att Jesus har räddat dig. I dopet så lämnar du ditt gamla liv och kliver upp som en helt ny människa, in i den framtid som Gud har för dig.

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.
2 Korinthierbrevet 5:17

Vill du döpa dig eller bara få veta mer om dopet? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

To be baptized is the beginning of your journey of faith and an response of your personal belief in Jesus as your Lord ans savior. To be baptized means that you show yourself and your surroundings that you have decided to follow Jesus. The baptism is not a goal in itself but the beginning of your life as a christian. The baptism is a confirmation and a reminder that Jesus has saved you. In the baptism you leave your old life behind and are resurrected as a new creation into the future that God has for you.

Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!
2 Cortinthians 5:17

Do you want to get baptized or know more about baptism? Fill in the form below and we will be in touch with you.